/ henkilötunnus

Henkilötunnus ja sukupuoli

Pitääkö henkilötunnuksessa olla sukupuoli? Mielestäni ei, tässä pari ajatusta ja huomiota.

Kirjoitin aikaisemmin joitakin ajatuksia henkilötunnuksen uudistamisesta. Asiaa sivuaa myös lääkäri Kati Juva blogikirjoituksessaan Kuuluuko ihmisten sukupuoli lääkärille? (27.8.2018).

Juvan kirjoitukseen pari ajatusta.

Hän kirjoittaa:

Monet transihmiset tajuavat jo varhain olevansa eri sukupuolta kuin biologinen kehonsa ja toimivat sen mukaisesti. Näin ollen henkilötunnukseen kirjattu sukupuoli tuottaa merkittäviä ongelmia sukupuoleltaan ja sukupuoli-identiteetiltään moninaisille lapsille ja -nuorille: Lipuntarkastaja näkee matkakorteista haltijan sukupuolen ja voi sakottaa, jos ”tytön” kortilla matkustaa ulkonäöltään ilmiselvä ”poika”. Liikuntaharrastuksissa, partiossa tai muissa harrastuksissa voi olla vaikeaa päästä haluamaansa ryhmään, jos poikien ja tyttöjen ryhmät ovat erikseen. Siksi alaikäisenkin tulisi voida vaihtaa juridista sukupuoltaan vanhempien luvalla. Samasta syytä tarvitsemme myös sukupuolineutraaleja vessoja, jotta transihmisten ei aina tarvitsisi selitellä mahdollista ulkoisen habituksensa ja sukupuolielintensä ristiriitaa.

Tässä siis yksi syy, miksi henkilötunnuksen ei pitäisi ilmaista tietoa sukupuolesta.

Ja edelleen:

Eri asia on se, tarvitsemmeko ylipäänsä henkilötunnukseen kirjattua sukupuolta. Jos ja kun palvelut ja harrastukset ovat sukupuolineutraaleja, mihin tarvitsemme yksiköiden määrittely binäärisen sukupuolen mukaan? Varsinkin kun osa ihmisistä ei tosiaan identifioidu kumpaankaan sukupuoleen.
Tutkijan näkökulmasta hetu:n sukupuolijaottelusta on kuitenkin selvää hyötyä. Lääketieteellisessä tutkimuksessa on järkevää erotella sukupuolet, koska esimerkiksi lääkeaineet voivat vaikuttaa eri tavalla miehiin ja naisiin. Ja miesten ja naisten palkkaerojen ja yhteiskunnallisen aseman laajempi tutkiminen vaikeutuu, jos tilastoista ei saa tietoa henkilön sukupuolesta. Tutkimuksen kannalta pieni määrä juridisen sukupuolensa korjanneita ei haittaa, tilastollisesti tämä joukko on hyvin pieni. Ehkä siis jonkinlainen tilastomerkintä sukupuolesta on kuitenkin hyvä säilyttää – kunhan sen voi halutessaan itse muuttaa.

Tutkimuksen kannalta tieto sukupuolesta on joissakin tutkimusasetelmissa tarpeellinen. Nähdäkseni se ei kuitenkaan ole riittävä perustelu tiedon sisällyttämiseen itse henkilötunnukseen. Tieto sukupuolesta on muuttuja muiden muuttujien joukossa ja siten voidaan myös käsitellä kuten muutkin muuttujat eikä tarvitse erikoisasemaa henkilötunnuksessa. Lisäksi, koska sukupuoli kaikissa tilanteissa ei ole välttämättä tarpeellinen, olisi se myös siksi syytä jättää pois itse tunnuksesta.

On myös ilmeistä, että tiedon sisällyttäminen henkilötunnukseen aiheuttaa ylimääräistä byrokratiaa.

Johtopääkseni on, että sukupuolitieto pitäisi jättää pois henkilötunnuksesta – kuten myös tarkka tieto syntymäajasta.