/ Twitter

Linkki kuvalliseen blogikirjoitukseen

Twitter-keskustelussa jokin aika sitten ehdotin, että tviittiin sisällytetyn kuvan sijasta voisi antaa linkin blogikirjoitukseen (tai vastaavaan). Tästä olisi se hyöty, että kuvaa voi myöhemmin korjata tai päivittää. Toki menettelystä on muitakin hyötyjä sekä rajoituksia, mutta ei niistä nyt sen enempää. Tällä kirjoituksella pyrin kokeilemaan ja havainnollistamaan asiaa.

Tässä alempana on esimerkkikuva, joka on tarkoitus julkaista. Tässä tapauksessa, ja demonstroidakseni tekniikkaa, olen koostanut (ja rajannut) kuvan Timo Aron tviittiin sisältyneistä kuntien työllisyysasteita koskevista kuvista.

N-ytt-kuva-2018-11-11-kello-22.10.46

Yllä kuva on siinä muodossa kuin sen haluan näkyvän varsinaisessa blogikirjoituksessa.

Jotta kuva tulisi näkyviin myös Twitterissä, on blogi-sivun metatietoihin sisällytettävä tarvittavat tiedot sisältäen linkin kuvaan. Tästä olen kirjoittanut esimerkin aikaisemmin. Blogikirjoituksessa ja Twitterin linkin mukanaan tuoma kuva voivat olla sama kuva, mutta kuvan pitää täyttää joka tapauksessa eräitä ehtoja. Huomaa, että Twitterissä näkyviin tuleva otsikko on tässä esimerkissä eri kuin tämän kirjoituksen otsikko.

Tämä tästä nyt ja kiitos lukemisesta.